Kevätkokous to 30.3.2023

12.3.2023

Sääntömääräinen kevätkokous  Lupilla klo 18:00

Kevätkokouksessa käsiteltävät asiat
1. valitaan kokouksen virkailijat.
2. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. käsitellään vuosikertomus ja tilinpäätös ja esitetään
toiminnantarkastuskertomus
4. vahvistetaan tilinpäätös, päätetään edellisen
tilikauden mahdollisen ylijäämän käyttämisestä tai
alijäämän kattamisesta ja päätetään tili- ja
vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja
tilivelvollisille
5. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Tervetuloa !!