Laitesukelluksen jatkokurssi (CMAS P2) aloitettiin 8.2.

23.1.2017

Kurssilla opitaan sukeltamaan turvallisesti jään alla.

Teoriakoulutus noin 10 h järjestetään ke 8.2. ja 15.2 klo 17.00-21.00 osoitteessa Arppentie 26b (Keski-Karjalan Kiinteistövalvonnan tiloissa).

Avovesisukellukset

  • Perustaidot, pelastaminen (14.5.2017 klo 14.00)  
  • Suunnistus (14.5.2017 14.00)
  • Pimeäsukellus (25.2.2017 klo 18.00)
  • Syväsukellus (Puruvesi ke 21.6.2017 klo 17.00 Kalasatamassa)
  • Etsintä (Kiteenjärvi (Postinranta ti 30.5.2017 klo 17.00)
  • Avantosukellus (Valkiajärvi 25.2.2017 klo 10.00)

Tarvittaessa järjestetään yksi allasharjoituskerta.

Kurssin hinta 150 eur

Jatkokurssi antaa sen hyväksytysti suorittaneelle henkilölle valmiudet suoranoususukeltamiseen 15 - 30 metrin syvyysalueella. Kurssin jälkeen oppilaat tuntevat etappisukeltamisen perusperiaatteet ja ymmärtävät, että etappisukellusten turvallinen tekeminen edellyttää lisäkoulutusta ja ohjattua lisäharjoittelua laitesukelluksen jatkokurssin jälkeen. Mikäli sukellusolosuhteet kurssin jälkeen poikkeavat merkittävästi sukeltajan aiemmasta kokemuspiiristä ja kurssisukellusten olosuhteista uusiin olosuhteisiin tulee perehtyä kouluttajan tai kokeneemman sukeltajan opastuksella

Kurssin pääsyvaatimukset ovat:

• Oppilas kuuluu Sukeltajaliittoon joko Liiton varsinaisen tai yhteisöjäsenen kautta tai suoraan henkilöjäsenenä

• CMAS P1 -kortti, NAUI Scuba Diver -kortti, tai vastaava jonkin muun kansainvälisesti hyväksytyn sukelluskoulutusjärjestön perustason laitesukeltajakortti

• Sukelluskelpoisuus on vahvistettava joko terveysselvityslomakkeen tai voimassaolevan lääkärintodistuksen avulla

Kurssilla opitaan syväsukelluksen perusteet maksimissaan 30 metrin syvyyteen.
Kurssilla harjoitellaan myös etsintämenetelmiä ja pelastamista
Pimeäsukellus on yksi kurssin harjoituksista