Sukeltajia ensiapukoulutuksessa

4.5.2015

Sukeltajat paransivat valmiuksiaan ja harjoittelivat tehokkaampaa ensiapua uudistetulla kalustolla

Seuralle hankittiin huhtikuussa uusi hapenantolaite, joka mahdollistaa entistä tehokkaamman ensiavun mm. sukellusonnettomuuksissa.  Uuden hapenantolaitteen hankkimisen myötä kuusi sukeltajaa Keski-Karjalasta suoritti DAN-ensiapukursseja, joilla harjoiteltiin peruselintoimintojen ylläpitoa sekä mm. tehokasta happiensiapua.

Painanta-puhalluselvytys kuului lähes kaikkiin harjoituksiin ja sen tehoa parannettiin mm. elvytyspalkeella, elvytysmaskilla sekä pakkosyöttönastalla varustetulla elvytysmaskilla. Lisäksi tutuksi tulivat happivaraajapussilla varustetun vapaavirtausmaskin käyttö sekä monet muut peruselintoimintojen ylläpitämiseksi välttämättömät taidot.

Vaikka seuran kalusto ja sukeltajien osaamistaso ensiapua vaativissa tilanteissa alkaakin olla hyvällä tasolla, niin kurssilaisten yhteinen näkemys oli, että taitojen ylläpitäminen vaatii jatkuvaa harjoittelua. Nyt kurssin suorittaneiden kanssa onkin jo sovittu, että kurssilla opittuja taitoja tullaan kertaamaan jo lähiaikoina.

Seuralle on tarkoitus hankkia kevään kuluessa myös oma defibrillaattori. Seuran oma kalusto ja omat kouluttajat riittävät pääosin koulutusten toteutukseen aina perusensiavusta happiensiapu- ja defibrillaattorin käyttökoulutukseen saakka.

Ensiapukursseja (BLS, happi, jatkohappi, defibrillaattori ym.) järjestetään tarpeen mukaan. Sopiva kurssilaisten määrä on 4-6 henkilöä, jolloin koulutukset voidaan järjestää omilla kouluttajaresursseilla.