Vuosikokouksen päätöksiä

22.2.2018

Vuosikokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat ja hyväksyttiin uusi toimintasääntö.

Vuosikokous hyväksyi uuden toimintasäännön ja se otettiin käyttöön heti. Säännöt lähetetään vielä PRH:n vahvistettavksi. Suurin muutos säännöissä on siirtyminen kahteen vuosikokoukseen sekä jäsenmaksuluokkien tarkistus vastaamaan Sukeltajaliiton jäsenluokkia.

Hallitukseen valittiin entiset jäsenet jatkamaan vuoden 2018 loppuun saakka. Vuoden 2019 hallitus valitaan uusien sääntöjen mukaisesti syyskokouksessa.

Vuosikokous hyväksyi vuoden 2017 toimintakertomuksen sekä hallituksen esitykset vuoden 2018 toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi. sääntömuutoksesta ja jäsenmaksulaskutuksen käytäntäjen muutoksesta johtuen vuoden 2018 jäsenmaksut hyväksyttiin pidettäväksi vuoden 2017 suuruisina.

Seura täyttää tänä vuonna 35 vuotta. Juhlavuoden tapahtumiin budjetoitiin 1 500 eur ja keskusteltiin juhlavuoden tapahtumien järjestämisestä.

Muissa asioissa keskusteltiin lisäksi Valkiajärven rapuruttotianteesta. Tärkein asia mitä sukeltajat voivat tehdä tässä vaiheessa on se, että varusteet huuhdellaan ja kuivataan huolellisesti Valkiajärvessä sukeltamisen jälkeen ruton leviämisen estämiseksi muihin vesistöihin.